C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Jestvuje rozdiel

 

"Proti nikomu z Izraelcov nevyplazí svoj jazyk pes, ani muž, ani hovädo, aby ste poznali, že Hospodin robí rozdiel medzi Egypťanmi a Izraelom." (2M 11,7).

 

Vari panuje Boh i nad jazykmi psov? Vie zadržať štekot psa? Áno, je to tak. Dokáže zabrániť tomu, aby egyptský pes vyrušil čo i len jednu ovcu izraelského stáda. A keďže Boh umlčí psy, ľudí psej povahy i veľkého psa z brány pekla, tak len smelo kráčajme po Jeho ceste. Keď dovolí, aby na nás pes zabrechal, zabráni tomu, aby nás uhryzol. Môžu zúriť, no neublížia nám. Kým brešú, my vyvyšujme Božiu moc a dobrotu. Aké sladké je toto vnútorné ticho! Aké dobré je chodiť medzi nepriateľmi, ak im Boh prikázal, aby s nami mali pokoj. Tak ako bol Daniel nezranený v jame levovej. Kiež by toto Božie slovo, povedané Izraelovi, platilo dnes aj o mne. Rušia ma „psy“? Poviem Pánovi: Pane, Ty vieš o ich zlosti. Prehovor k nim svojou mocou a utíšia sa. Pane, daruj mi, prosím, pokoj! Ďakujem, že ukážeš, ako robíš rozdiel medzi Tvojím ľudom a tými, ktorí žijú bez Teba. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: