C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Biblia na najvyššom mieste

 

"Tí, čo milujú Tvoj zákon, majú hojne pokoja a nemajú sa o čo potknúť." (Ž 119,165).

 

Ak Bibliu, túto vzácnu knihu, naozaj milujeme, dostaneme od živého Boha veľký pokoj a ozajstné útočisko. Žime s Božím Slovom v neustálom spojení a dostaneme do srdca taký pokoj, aký nám nič iné nemôže poskytnúť. Svätý Duch nás skrze Písmo utešuje, rozsieva svoj blahodarný účinok a tíši búrky nášho srdca. Veriaci, v ktorom Písmo bohato prebýva, sa o nič nepotkne. Dennodenne vezme a nosí svoj kríž pohanenia pre Krista, pripraví sa na skúšky a nezatrpkne, nech sú akokoľvek ťažké. Z cesty ho nezvedie ani bohatstvo, ani nešťastie ho nezlomí, lebo mu Pán pomôže sa povzniesť nad premenlivými okolnosťami vonkajšieho života. Keď mu Boh otvorí všetky veľké tajomstvá viery, pri ktorých iní zvolajú: „Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať?“ (J 6,60), veriaci ich prijme s pokorou, lebo jeho pochybnosti premôže hlboká úcta k Pánovmu zákonu. Preňho je totiž najvyššou autoritou Boží zákon, ktorému sa s radosťou pokloní. Pane, nechaj v nás pracovať aj v dnešný deň túto lásku, pokoj a spokojnosť. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: