C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Božie sýpky

 

"Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu..." (5M 28,12).

 

Toto zasľúbenie sa vzťahovalo na dážď, ktorý Boh dá vo vhodnom čase. Ale dážď iba symbolizuje všetko to nebeské občerstvenie, ktoré On pohotovo dáva svojmu ľudu. Aké vzácne je požehnanie, ktorým Boh ako dažďom občerství svoj ľud! My si myslíme, že Božiu pokladnicu dokážu otvoriť iba veľkí proroci ako Eliáš, ale nie je to tak. Toto zasľúbenie hovorilo ku všetkým verným v Izraelovi ahovorí aj k tebe, veriaci brat. „Hospodin ti otvorí svoju bohatú pokladnicu...“ Aj ty môžeš uvidieť otvorené nebo, môžeš vystrieť ruku a uchopiť svoj diel, dokonca všetko to, čím môžeš slúžiť ľuďom žijúcim okolo teba. Pros, o čo chceš; ak zostaneš v Kristovi a Jeho slová zostanú v tebe, Boh ti nič neodoprie. Ešte nepoznáme všetky Božie poklady, ale Boh nám otvorí svoju pokladnicu a dá nám lepšie pochopiť, akým veľkým pokladom je Jeho zmluva a láska: obvykle tak, že nám zjaví samého seba. Jedine Boh to vie s nami urobiť a tu aj sľubuje, že to vykoná. Ak usilovne sleduješ Jeho slovo apodriaďuješ sa Jeho vôli, bude ti patriť každé Jeho bohatstvo. 25 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: