C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Záleží na našej viere

 

"Povedal Mu Ježiš: Ak môžeš? Veriacemu je všetko možné!«" (Mk 9,23).

 

Najväčšou prekážkou na ceste životom je vždy nevera. Vlastne ani niet inej vážnej prekážky pre naše spasenie a duchovný rast. Pán dokáže urobiť všetko, ale hovorí, že bude s nami konať podľa našej viery. Preto naša nevera je to, čo zväzuje ramená všemohúceho Boha. Armádu zlostníkov by sme dokázali premôcť samotnou vierou. Aj odoprená spravodlivosť by zdvihla hlavu, keby sme verili v Boha spravodlivosti. Keby sme si rukami plnými dôvery opásali bedrá pokojom, dokázali by sme uniesť bremeno utrpenia a bez reptania by sme prijali hĺbku smútku. Prečo teda neveríme bez výhrad? Všetko ostatné dokážeme, len nie veriť Bohu? On je vo všetkom verný a spravodlivý, prečo v Neho teda neveríme? Ak je naše srdce úprimné a priame, viera nebude vynútená, lebo Bohu budeme dôverovať tak prirodzene, ako dieťa dôveruje svojim rodičom. Je zlé, že v aktuálnych problémoch dokážeme dôverovať komukoľvek, len nie bezvýhradne Bohu. Aké bláznovstvo! Poď, vyznaj svoju hriešnu malovernosť a zver Bohu svoje súčasné bremená, prácu i túžby! Ak to urobíš, okúsiš víťazstvo viery. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: