C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Môžeme Ho očakávať s radosťou

 

"Kristus... druhý raz sa zjaví bez hriechu tým, čo Ho očakávajú na spasenie." (Žid 9,28b).

 

Toto je naša nádej. On, ktorý už raz prišiel, aby „niesol hriechy mnohých“ (28a), zjaví sa ľuďom znova. Už to samo o sebe je blaženou nádejou. Jeho druhý príchod však má niekoľko osobitných znakov, ktoré ho urobia mimoriadne slávnym. Pán už s hriechom raz navždy zúčtoval. Hriech svojho ľudu zotrel, keď zaň vytrpel trest, takže pri svojom druhom príchode už s hriechom nebude mať nič spoločné. Neprinesie žiadnu ďalšiu obeť za hriech, ktorý už úplne stratil svoju moc. Vtedy sa zjaví pre radosť svojho ľudu. Prinesie mu dokonalé a večné spasenie a ten sa bude tešiť z naplnenia viery. Zjaví sa však iba tým, ktorí Ho čakajú. Tí, ktorých oči zaslepil hriech, Ho neuvidia. Pre nich Kristov deň bude hrozným dňom súdu. Poradie je teda takéto: najprv musíme vzhliadnuť na Krista a prijať Jeho obeť, potom môžeme s radosťou čakať Jeho príchod. Potom Jeho prvý aj druhý príchod budú pre nás znamenať život. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: