C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Požehnanie v meste

 

"Ak budeš poslúchať slovo Hospodina, svojho Boha, požehnaný budeš v meste..." (5M 28,2–3).

 

Mesto je plné ruchu a ten, kto v ňom dennodenne žije, vie, ako to človeka veľmi unavuje. Samý hluk, chaos, zhon, namáhavá, ťažká robota; mnoho ľudí v pokušeniach, vo svojich obavách astarostiach. Ale ak tam ideme s Božím požehnaním, miera ťažkostí sa zmenší. Ak tam zostaneme s požehnaním, nájdeme radosť v plnení svojich povinností a dostaneme k nim silu. Božia milosť nás v meste možno neurobí veľkými, ale udrží nás na správnej ceste; možno nebudeme bohatí, ale udrží nás v počestnosti. Nech je to robotník, úradník, riaditeľ, podnikateľ alebo nejaký popredný predstaviteľ, mesto ponúka veľa možností k prospešnému životu. Je dobré rybárčiť tam, kde sa ryby hemžia; práca pre Pána je nádejná tam, kde sa hemžia ľudia. Možno dávame prednosť tichu vidieka, ale ak nás naše zamestnanie zavolá do mesta, budeme mať radi aj to, lebo nám dá otvorené pole k pôsobeniu. Zasľúbenie nás uisťuje v tom, že máme očakávať dobré veci, máme počúvať Pánove slová s otvorenými ušami, máme mať ruky pripravené k uskutočneniu nám zverených úloh. Poslušnosť prináša požehnanie. Dodržanie prikázaní „má hojnú odmenu“ (Ž 19,12). 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: