C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Pravidlá šťastného života

 

"Len buď silný a veľmi odvážny, aby si konal celkom podľa zákona, ktorý ti prikázal môj služobník Mojžiš. Neuchýľ sa od neho ani napravo ani naľavo, aby si mal úspech, kamkoľvek vkročíš!" (Józ 1,7).

 

Pán bude s nami vo svätom zápase, ale vyžaduje si, aby sme presne plnili Jeho nariadenia. Naše víťazstvo bude závisieť od toho, či Ho poslúchame celým srdcom a či sú naše skutky, prameniace zviery, dostatočne silné asmelé. Ak bojujeme na pol srdca, môžeme čakať len polovičné víťazstvo. Poslušnosť Pánovi si vyžaduje pozornosť a rozvahu. Platí to pre každú oblasť života aznamená to, že máme byť vo všetkom pripravení podriaďovať sa Jeho vôli. Znamená to neustálu pripravenosť. Nech je náš postoj v duchu Písma. Z jeho nariadení si nesmieme vyberať, ale máme ich prijať rad-radom, ako sme ich dostali. V ich uskutočnení máme byť dôslední a vytrvalí. Naša cesta má byť priama, nemôžeme z nej uhnúť napravo ani naľavo. Nebuďme prísnejší než je zákon, ale nebuďme ani ústupčiví a ľahkovážni. Vďaka tejto poslušnosti náš život duchovne rozkvitne. Pane, pomôž mi jasne vidieť, v čom nežijem podľa Tvojej vôle, aby som zbytočne nepočítal so splnením Tvojich zasľúbení! 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: