C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Tábor anjelov

 

"Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa Ho boja, a zachraňuje ich." (Ž 34,8).

 

My anjelov nevidíme, no stačí, že oni vidia nás. Nevidíme ani mocného Anjela zmluvy, Spasiteľa, predsa Ho však milujeme a vieme, že Jeho oči nás vo dne v noci strážia. Pánovi slúžia zástupy anjelov, bdejú nad Jeho vyvolenými a ochránia ich pred každým zlom. Zatiaľ čo sa diabol usiluje o náš koniec, Boh nám prichádza na pomoc. Všimnime si túto formuláciu: anjel Hospodinov k nám neprichádza iba na rýchle návštevy, táborí pri nás. Hlavný vojnový stan nebeských anjelov je tam, kde žijú ľudia skutočne veriaci v Boha. Veriacich tak obkolesuje tábor anjelov a zo žiadnej strany na nich nik nemôže zaútočiť. Máme mocnú ochranu, neustále nad nami bdie. Ak sme obklopení Božími poslami, nemusíme sa obávať nečakaných útokov ani presily nepriateľa. Tento verš Písma sľubuje vyslobodenie – vyslobodenie Vodcom spasenia. Jeho vyslobodenie okúsime znova a znova, kým nebude koniec boja, kým sa nepresťahujeme z bojového poľa do pokoja večného domova. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: