C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Boh odplatí

 

"Hospodinovi požičiava, kto sa zmilúva nad chudobným. On mu odplatí jeho dobrodenie." (Pr 19,17).

 

Chudobným máme dávať s radosťou. Nie preto, aby to videli iní a chválili nás, ešte menej preto, aby sme si ich podmanili pre vlastný cieľ. Máme im pomôcť z úprimného srdca. Nečakajme, že nám chudobný človek niečo vráti, nečakajme ani vďaku. Hľaďme na našu obeť tak, akoby sme to požičali Pánovi. Boh nám za to odplatí, a keď očakávame na Neho, nehľaďme na iných. Aká veľká prednosť, keď nám Pán dovolí, aby sme Mu požičali. Šťastný môže byť obchodník, v ktorého účtovníctve často figuruje Pánovo meno. Bola by škoda, keby vedľa Jeho mena svietila bezvýznamná suma. Nech je čo najväčšia! Môže nám v tom pomôcť aj najbližší chudák, ktorý sa nám dostane do cesty. Na vrátenie požičaného by sme nemali ani pomyslieť, Pán nám to však zasľúbil. Nech je požehnané Jeho meno, lebo zasľúbenie, vzťahujúce sa na Jeho odplatu, je cennejšie než striebro a zlato. Ak raz budeme v núdzi my, smieme s najväčšou istotou a dôverou očakávať pomoc z „nebeskej banky“. Je niekto z vás náchylný byť lakomým? Je mi ho ľúto! Nech mu to Pán odpustí! 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: