C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Počúvajte tak, aby ste boli vypočutí!

 

"Ak zostávate vo mne a moje slová zostávajú vo vás, proste, čo chcete, a stane sa vám." (J 15,7).

 

Vezmime na vedomie, že musíme dobre počúvať slová Ježiša Krista, ak chceme, aby aj On vypočul nás. Ak nemáme uši pre Krista, ani On nemá uši pre nás. Do akej miery Ho však počúvame, do takej On počúva nás. Okrem toho to, čo sme počuli, musí do nás vniknúť, v nás žiť a zostať ako prameň sily a moci. Musíme prijať pravdu, ktorú Ježiš Kristus učil, nasledovať Jeho príkazy a nechať sa viesť Svätým Duchom, inak nemôžeme predstúpiť pred trón milosti. Ak prijmeme Božie Slovo a podľa neho sa aj riadime, otvorí sa pred nami nekonečné pole privilégií! A keď sme svoju vôľu podriadili Bohu, naša modlitba bude vypočutá tak ako Eliášova, kedy sa zatvorili nebesia a potom znova otvorili, aby dažďom zaplavili zem. Jediný takýto človek prevýši tisíce priemerných kresťanov. Otázkou je, či sa túžime naozaj pokorne prihovárať za zbor veriacich a za svet, či ozaj od Pána očakávame to, čo by sme si priali. Ak áno, tak musíme ponížene nakloniť svoje uši k Božiemu Slovu, uchovávať si ho ako drahý poklad a bezpodmienečne sa mu podriadiť. Ten, kto sa chce účinne modliť, ten „zotrváva v apoštolskom učení“ (Sk 2,42) a „s tichosťou prijíma vštepované slovo“ (Jk 1,21). 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: