C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Široké rieky bez lodí

 

"Ale tam nám je slávny Hospodin, tam miesto riek širokých tokov, po ktorom nepôjde loď s veslami, ani ho neprejde mohutná loď vojnová." (Iz 3,21).

 

„Tam“ bude Pán naším najväčším dobrom, a to bez akýchkoľvek strát, ktoré nevyhnutne sprevádzajú aj tie najlepšie pozemské udalosti. Ak si nejaké mesto užíva výhody širokej rieky, hrozí jej aj riziko napadnutia nepriateľskými loďami. Keď však Pán doďaleka rozvetvenými riekami symbolizuje bohatstvo svojej lásky, dôkladne predíde strachu, ktorý by v nás tento obraz mohol vzbudiť: „... ani ho neprejde mohutná loď vojnová.“ Nech je požehnaná Jeho láska, ktorá myslí na všetko! Pane, ak ma obdaríš riekou bohatstva, prosím, nedovoľ, aby ma napadli vlajkové lode pýchy a svetáckosti. Ak ma požehnáš dobrým zdravím a veselou povahou, nedovoľ, aby ozdobená loď ľahkomyseľnosti alebo lenivosti priveslovala do môjho srdca. Ak budem mať v službe pre Teba také úspechy ako prúd veľkej rieky, chráň ma na jej vlnách, nech sa nestretnem s galejami samoľúbosti a namyslenosti. Ak som nekonečne šťastný, lebo z roka na rok poznávam silu Tvojej milosti, chráň ma od toho, aby som opovrhol slabšími veriacimi, aj od toho, aby som sa kochal vo vlastnej dokonalosti! Pane, prosím, o požehnanie, ktoré ma urobí bohatým v Tebe, ale nedovoľ mi vykonať nič, čo Teba zarmúti alebo mňa uvedie do hriechu! 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: