C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Životodarná rieka

 

"Každá duša živá, ktorá sa doplazí na ktorékoľvek miesto, kam dôjde ten dvojitý potok, bude žiť, a rýb bude veľmi mnoho, lebo keď ta prijdú tieto vody, vody mora budú uzdravené, a bude všetko žiť, kamkoľvek príde potok." (Iz 47,9).

 

Vo videní proroka sa živá voda vlieva do Mŕtveho mora aprináša ešte aj tam život. Kde Boh rozlieva svoju milosť, tam vzniká trvalý duchovný život. Milosť slobodne prúdi, podriaďujúc sa Božej vôli tak, ako sa aj rieka kľukatí podľa Jeho vôle. Nečaká, že za ňou prídu, On sám tvorí život svojím oživujúcim prúdom. Kiežby živá rieka tiekla po našich uliciach i úzkych uličkách! Kiežby vtiekla do môjho domu a stúpala dovtedy, kým by nenaplnila každý jeden kút. Pane, vylej svojho oživujúceho Ducha na mojich priateľov i rodinu a daj, aby neminul ani mňa. Už som z Neho pil, ale túžim cele sa do Neho vnoriť. Spasiteľu, prial by som si, aby bol môj život bohatší. Príď, prosím, ku mne, naplň ma, kým úplne ožijem a zosilniem pre službu pre Teba. Prosím, Pane, môj Bože, naplň ma životom prúdiacim z Teba. Som biedny, vyschnutý a meravý. Príď a obživ ma, aby som vyhnal puky, kvety a splodil ovocie na Tvoju slávu. Obživ ma, prosím, pre Krista. Amen. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: