C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

I najjednoduchšie veci sú požehnané

 

"Ale budete slúžiť Hospodinovi, svojmu Bohu, a požehná tvojmu chlebu a tvojej vode..." (2M 23,25).

 

Aké požehnané zasľúbenie! Slúžiť Bohu je už samo o sebe nádherné. Dokonca je výsadou, že na každej našej práci spočinie Pánovo požehnanie! Ak sa zasvätíme Jemu, bude požehnaná i najvšednejšia vec. Náš Pán Ježiš vzal chlieb a požehnal ho, aj my budeme jesť požehnaný chlieb. Ježiš Kristus požehnal vodu, dokonca ju premenil na víno. Voda, ktorú pijeme, je omnoho lepšia než víno, ktoré obveseľuje našich nepriateľov. Každá kvapka vody, ktorú vypijeme, bude požehnaním. Božie požehnanie spočinie na veriacom človeku vo všetkom a zostane na ňom vždy. Čo na tom, že máme iba chlieb a vodu, keď ten chlieb a voda sú požehnané?! Chlieb a vodu však budeme mať vždy. Sú zahrnuté v zasľúbení, veď tam musia byť, aby ich Boh mohol požehnať. „... dostane svoj chlieb a jeho voda bude stála.“ (Iz 33,16) Ak si sadáme k stolu s Bohom, tak o požehnanie nielen prosíme, ale ho aj vlastníme. Nepožehná nám iba chlieb Večere Pánovej, ale aj ten na rodinnom stole. Tým, ktorí Jemu verne slúžia, slúži verne aj On. Toto požehnanie stola nedostávame za naše zásluhy, ale skrze milosť. V skutočnosti tu ide o trojnásobnú milosť. Dá nám milosť, aby sme Mu slúžili, milosť, že nám dá chlieb, a nakoniec milosť, že ho požehná. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: