C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Boh odpovedá

 

"Plní želania tým, ktorí sa Ho boja, počuje ich volanie a pomáha im." (Ž 145,19).

 

Boží Duch vkladá do našej duše priania, a preto ich aj plní. Jeho pôsobenie v nás nás pobáda k volaniu, ktoré vypočuje. Tí, ktorí sa Ho boja, sú pod najsvätejším vplyvom, preto je ich najväčším želaním chváliť Boha a tešiť sa Mu naveky. Rovnako ako veľké osobnosti Biblie aj oni sú plní želaní a Pán ich túžby premení na skutočnosť. Posvätné priania sú ako mladé obilie, o ktoré sa stará jeho nebeský hospodár, kým klásky nevydajú úrodu obilia. Bohabojní ľudia túžia byť svätými a užitočnými, byť požehnaním pre svojich blížnych, a tak slúžiť Božej sláve. Túžia po tom najnutnejšom na prežitie, po pomoci v núdzi, po sile k neseniu bremien, po vedení v ťažkých situáciách, po vyslobodení zťažkostí. Niekedy sú tieto ich želania také mocné a situácia taká naliehavá, že vo svojom trápení vykríknu ako poranené dieťa. Pán sa k nim súcitne skloní a podľa svojho zasľúbenia im dá to, čo potrebujú – „pomáha im“. Áno, ak sa bojíme Boha, ničoho iného sa báť nemusíme. Keď voláme k Bohu, môžeme s určitosťou rátať s vyslobodením. Drahý čitateľ, maj tento verš na jazyku a nos ho v ústach celý deň, bude pre teba sladkou mannou. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: