C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Potrava a pokoj

 

"Ja sám budem pásť svoje stádo a ja mu umožním odpočívať – znie výrok Hospodina, Pána." (Ez 34,15).

 

Pod Božou pastierskou starostlivosťou dostanú veriaci všetko, čo potrebujú. Pán ich nekŕmi riedkou zmesou pyšných ľudských myšlienok, ale spoľahlivou pravdou Božieho zjavenia. Skutočným pokrmom pre ducha je Sväté Písmo, k pochopeniu ktorého nám Svätý Duch otvára srdce. Dokonca pre veriacich je samotný Kristus „chlebom života“ (J 6,35). Veľpastier nám tu sľubuje, že On sám nám dá tento pokrm. Ak je náš pastor niekedy zjavne vyprahnutý a s prázdnymi rukami, náš nebeský Pán ich nikdy prázdne nemá. Keď sa náš duch naplní nebeskou pravdou, upokojíme sa. Tí, ktorých sýti samotný Pán, majú veľký pokoj. Nevyrušia ich psy, nenapadnú vlci, nebudú splašene pobehovať sem a tam. Pán im dá miesto odpočinku, aby ich prijatá potrava posilnila. Slovo milosti nás nielen povzbudí, ale aj zachová. Nájdeme v ňom všetko, čo potrebujeme pre pokoj a duchovný rast. Ak kazatelia nedokážu uhasiť náš smäd, hľadajme odpočinok v Pánovi. Nech nás On aj dnes vedie k tomu, aby sme prijímali potravu z Jeho Slova a odpočinuli si! Kiežby naše dni charakterizovali modlitba a hlboký pokoj, a nie nerozum a strach! 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: