C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Ochráni a prikryje

 

"... v tôni Tvojich krídel hľadám útočisko, kým prejde záhuba." (Ž 57,2/b).

 

Vtáčia matka sa rýchlymi údermi krídel náhli ochrániť svoje mláďatá. Pri zháňaní potravy alebo odvracaní nebezpečenstva nestráca čas. Aj náš Boh sa ako na krídlach orla ponáhľa zachrániť svojich vyvolených. Vtáčia matka rozprestiera svoje krídla nad mláďatami v hniezde. Ukrýva ich a zohrieva teplom svojho tela. Svojimi krídlami vytvorí úkryt, v ktorom sú mláďatá v bezpečí ako doma. Všemohúci Boh, náš Pán, je takýmto útočiskom pre svojich vyvolených. On je naše útočisko, náš domov, naše všetko. To, čím je bdelý a krídlami ochraňujúci vták pre svoje mláďatá, tým je pre nás Boh. Môžeme sa o tom znova a znova presvedčiť. Ochráni nás od každého zla. Chváľme Ho za to! Pán síce svoju ochranu prirovnáva k vtáčím krídlam, no Jeho ochrana je neporovnateľne istejšia než vtáčie krídla. Spočíva v nej moc Pána zástupov. Nech je to pre nás útechou, veď všemohúca láska sa nás ponáhľa vyslobodiť a ukryť. Božie krídla sú rýchlejšie a jemnejšie než krídla vtáka, ukryme sa teda s dôverou do tône Jeho krídel a nájdime tam pokoj! 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: