C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Nepriateľ bude zahanbený

 

"Preto takto vraví Hospodin o asýrskom kráľovi: Nevstúpi do toho mesta, ani šíp ta nevystrelí, nepôjde proti nemu so štítom a nenavŕši proti nemu val." (2Kr 19,32).

 

Sancheríb mestu neublížil. Namyslene a nahlas sa vychvaľoval, no svoje vyhrážky naplniť nemohol. Boh je schopný odzbrojiť nepriateľov svojho ľudu aj uprostred útoku. „Ovca môže byť hoci aj v tlame leva, Veľpastier oviec ju dokáže vytrhnúť aj odtiaľ.“ Keď sa nám zdá byť naša situácia úplne beznádejná, vtedy najlepšie spoznáme, aký mocný a všemohúci je náš vyslobodzujúci Boh. V tomto biblickom príbehu nepriateľ nemohol vstúpiť do mesta, ktoré chcel dobyť. Na jeho múry nemohol vystreliť ani jediný šíp, svoje útočné zbrane nemohol postaviť na zničenie veží, dokonca nemohol navŕšiť ani valy. Aj v našom prípade môže Boh zabrániť, aby nám nepriateľ niečím ublížil. Môže zmeniť jeho úmysly alebo mu ukázať, že jeho plán je od začiatku odsúdený na zánik, a vzdá sa ho sám. Verme preto Bohu, kráčajme po Jeho cestách a On sa o nás postará. Ba naplní nás údivom, chválou a vďakou, keď uvidíme, ako zázračne nás zachránil. Nebojme sa dopredu nepriateľa, ale aj keď sa už blíži, dôverujme Pánovi! 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku je kniha v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: rozsievac.sk@gmail.com
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: