C. H. Spurgeon: Sýpky Božích zasľúbení

Svetlo a radosť

 

"Zažiari svetlo spravodlivému a radosť tým, čo sú úprimného srdca." (Ž 97,11).

 

Ten, kto pre pravdu (Ján 14,6) riskuje všetko, často zaplatí veľkú cenu, na konci však ako zadosťučinenie získa bohatú odmenu. Svätý život je ako sejba. Zasiate zrno sa zdanlivo stratí v zemi, nie je možné ho znova pozbierať. Nečakáme ani okamžitú úrodu. Pochopiteľne, hovoríme obrazne o svetle a je nemožné, aby niekto pochoval svetlo do zeme. Z citovanej časti Písma sa zdá, akoby bolo svetlo schované. Je tu ale niekde ukryté, nikto ho nevidí. My však máme istotu, že keď budeme rozsievať spravodlivosť, jedného dňa bohato zožneme svetlo v Božej prítomnosti. Sme úplne presvedčení o tom, že Pán už pripravil čas žatvy pre tých, ktorí siali semeno svetla a budú žať, každý s plesaním. Iste príde obdobie ich šťastia. V prúdiacom svetle môžu žať snopy radosti. Ich srdcia boli čisté pred Bohom, aj keď ľudia tomu neverili a rúhali sa im. Boli spravodliví pred Bohom, aj keď ich mnohí nazývali spiatočníkmi. Museli čakať tak, ako hospodár čaká na úrodu zeme, ale to svetlo bolo pre nich zasiate a radosť bola pre nich pripravená Pánom žatvy. Odvahu, bratia! Nenáhlime sa a nebuďme netrpezliví. Čoskoro budú sľúbené svetlo a radosť súčasťou našej duše. 

S dovolením vydavateľstva MSEJK.
Na Slovensku kniha je v predaji aj u nás: www.rozsievac.sk
Ak náhodou nájdete nejakú chybu, prosím oznámte nám: E-mail
Ak chcete vložiť úvahy do Vašej webstránky, vložte tento kód: